Σσεμινί, 14.04 Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών - Athens Jewish Community
Donations