Μπεάρ-Μπεχουκοτάι, 12.05 Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών - Athens Jewish Community
Donations