Μπαμιντμπάρ, 19.05 Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών - Athens Jewish Community
Donations