Ευχές για ένα χαρούμενο Σουκώθ! Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών - Athens Jewish Community
Donations

Το Σουκώθ αποτελεί την πρώτη από τις τρεις Γιορτές Προσκυνήματος (οι άλλες είναι το Πέσαχ και το Σσαβουότ) που ο λαός πήγαινε για προσκύνημα στο Ναό της Ιερουσαλήμ. Η πολυδιάστατη αυτή γιορτή διαρκεί εννέα μέρες (οκτώ στο Ισραήλ). Οι δύο πρώτες είναι αργίες και ονομάζονται Σουκότ, η έβδομη μέρα λέγεται Ωσσανά Ραμπά (Μεγάλη Ικεσία), η όγδοη Σσεμινί Ατσέρετ (Η όγδοη της παύσης) και είναι αργία, όπως η ένατη και τελευταία η οποία καλείται Σιμχάτ Τορά (Χαρά του Νόμου) κατά την οποία τελειώνει η ανάγνωση της Τορά και αρχίζει αμέσως ο νέος κύκλος ανάγνωσης.

Διαβάστε ΕΔΩ για τη γιορτή του Σουκώθ.