Εθνικό Κέντρο Μνήμης και Εκμάθησης για το Ολοκαύτωμα θα χτιστεί στο Λονδίνο. Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών - Athens Jewish Community
Donations

Ένα Εθνικό Κέντρο Μνήμης και Εκμάθησης για το Ολοκαύτωμα θα χτιστεί στο Λονδίνο, ακριβώς δίπλα στην Βουλή του Κοινοβουλίου. Η τοποθεσία επιλέχθηκε “για να μας θυμίζει τί συμβαίνει όταν η δημοκρατία και η κοινωνία των πολιτών ανατρέπονται”.

Πηγή: WJC