Εστιατόριο Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών - Athens Jewish Community
Donations

Gostijo

Το Gostijo δημιουργήθηκε προκειμένου να καλύψει το κενό που υπήρχε στην Αθηναϊκή γευστική σκηνή. Όμως είναι πολλά παραπάνω από ένα κασσέρ εστιατόριο. Στόχος του...